Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Ankara Merkezli Firmamızın Yozgat İlindeki (DSİ İhalesi) Baraj ve Gölet Şantiyesinde Görevlendirilmek Üzere,
 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden Mezun,
 • Beton Baraj deneyimli
 •  En Az 5 Yıl  Deneyimine Sahip, (DSİ Baraj veya Gölet Projelerinde Çalışmış Olmak Tercih Sebebidir.)
 • Autocad ve MS Office Programlarını İleri Düzeyde Kullanabilen,
 • İletişim ve Temsil Yeteneği Kuvvetli,
 • Problem Çözme, Organizasyon, Planlama ve Koordinasyon Yeteneğine Sahip,
 • Hakediş, Metraj ve Kesin Hesap Konularına Hakim,
 • Askerlikle İlişiği Bulunmayan,
 • Sürücü Belgesine Sahip, Tecrübeli ve İyi Araç Kullanabilen,
 • Seyahat Engeli Bulunmayan ve Şantiyede Kalabilecek,
 • 50 Yaşını Aşmamış,
 • Genç, Dinamik ve Disiplinli.

İŞ TANIMI

Şirketimizin Muhtelif Baraj şantiyelerinde görevlendirilmek üzere Şantiye Şefleri alınacaktır.
•    Yönetimindeki personele görev dağılımı yapmak, denetlemek, eğitmek, sicillerini düzenlemek; bölümü içinde ve bölümler arası haberleşme, bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak. 
•    Taşeronlara verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek; proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak; varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek. 
•    Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak, proje müelliflerini ve Bölge Koordinatörünü bilgilendirmek.
•    Uygulamada çıkabilecek proje değişikliklerini, İdare’nin onayını almak üzere hazırlatmak, istenen değişiklikleri projeler üzerinde proje müellifine işletmek ve saha sorumlularına bildirerek uygulatmak.
•    Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında Bölge Koordinatörüne uyarıda bulunmak, önlem alınmasını sağlamak.
•    İşte kullanılacak malzemenin şartnamelere ve varsa onaylı örneklerine uygunluğunu kontrol ettirmek, deneyleri yaptırmak.
•    Hakedişler de ihzarat olarak bedeli ödenmiş malzemelerin korunması ve işyeri dışına çıkarılmamasını teminen önlemler almak.
•    Uygulamaların proje ve detaylarına göre yapılmalarını sürekli denetimlerle temin etmek (özellikle, sonradan düzeltme olanağı bulunmayan işlerin denetimine özen göstermek, rölöve ve ataşman defterinin muntazam tutulmasını sağlamak).
•    Şantiyede çalışan taşeronların faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek, aksak ve eksiklikleri saptamak, üstüne bilgi vererek gerekli uyarıları yapmak; uyarıların sonuç vermemesi halinde, üst kademelerce alınacak kararları uygulamak.
•    Astlarının kendi aralarında uyum içinde çalışmalarını sağlamak; şantiye genel prensipleri çerçevesinde sosyal ilişkileri güçlendirici uygulamalar geliştirmek, çalışma hedefleri vermek. 
•    Metraj ve ataşmanları şartnameye uygun zamanlarda hazırlatmak, kontrollerini yapmak, kesin hesap bölümüne arşivletmek.
•    İş sonunda hazırlanacak as-built projeler için sahada montaj ve işletmeye alma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm proje revizyonlarını, mevcut projeler üzerine düzenli olarak işletmek; proje grubuna iletilmek üzere Bölge Koordinatörüne iletmek.
•    Kritik montaj ve imalat raporlarını şantiye mühendislerine hazırlatarak, dosyalanmasını sağlamak. 
•    Firma KYS, Çevre ve İSG politikaları doğrultusunda işleri koordine etmek ve yürütümünü sağlamak,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri